Gestaltterapi

1 5 1

ADHD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, på dansk kendt som “hyperkinetisk forstyrrelse.” Det er en neurobiologisk og neurodevelopmental lidelse. ADHD er en varig tilstand, der kan have betydelig indflydelse på en persons daglige livsførelse og funktion. Det kan påvirke akademisk præstation, sociale relationer og arbejdsfærdigheder. Årsagen til ADHD er kompleks og involverer både genetiske og miljømæssige faktorer.

Der er primært tre forskellige typer af ADHD, og lidelsen kan også præsentere sig anderledes hos kvinder. Her er en beskrivelse af de forskellige aspekter af ADHD:

1. Typer af ADHD:
Inattentiv type ADHD: Kendt som “ADD” (Attention Deficit Disorder) i fortiden. Mennesker med denne type ADHD har primært udfordringer med opmærksomhed og kan have svært ved at fastholde fokus på opgaver.
1. Svært ved at fastholde opmærksomhed på opgaver eller aktiviteter, især dem der kræver vedvarende fokus.
2. Ofte let distraheret af eksterne stimuli.
3. Svært ved at organisere opgaver og ting.
4. Hyppig glemsomhed i dagligdagen.

Hyperaktiv/impulsiv type ADHD: Dette indebærer dominerende symptomer af hyperaktivitet og impulsivitet. Mennesker med denne type ADHD er ofte urolige, taler meget, har svært ved at vente deres tur og kan tage impulsive beslutninger uden at tænke på konsekvenserne.
1. Overdreven rastløshed og uro.
2. Svært ved at sidde stille, især i situationer, hvor det forventes.
3. Talende eller bevægende sig ofte hurtigt og impulsivt.
4. Manglende evne til at tænke over konsekvenserne af ens handlinger før de udføres.
5. Svært ved at vente sin tur.
6. Udfordringer med selvkontrol og impulsive beslutninger.

Kombineret type ADHD: Dette er den mest almindelige form og indebærer en blanding af symptomer fra begge de ovennævnte typer, hvilket betyder udfordringer med både opmærksomhed og hyperaktivitet/impulsivitet.

2. ADHD hos kvinder:

  • ADHD hos kvinder præsenterer sig ofte anderledes end hos mænd og kan være mere subtilt, hvilket gør det sværere at diagnosticere.
  • Ofte inattentive type: Kvinder med ADHD har tendens til at have flere inattentive symptomer end hyperaktive eller impulsive symptomer. Dette kan føre til, at deres ADHD ofte går under radaren, da de ikke nødvendigvis opfylder det stereotype billede af en hyperaktiv person.
  • Kvinder med ADHD kan opleve udfordringer i mange aspekter af deres liv, herunder skole, arbejde, relationer og selvværd.
  • Internaliserede symptomer: Kvinder med ADHD har ofte internaliserede symptomer, hvilket betyder, at de kan internalisere deres frustrationer, angst og utilfredshed, i stedet for at udvise ekstern hyperaktivitet eller aggression. Dette kan føre til, at de udvikler depression eller angst som en sekundær tilstand.
  • Overlevelsesmekanismer: Kvinder med ADHD kan udvikle kompenserende strategier for at håndtere deres symptomer, hvilket kan skjule deres ADHD i nogen tid. De kan være meget organiserede, nøjagtige eller ekstremt fokuserede på enkelte opgaver, indtil de begynder at miste interessen.
  • Sociale relationer: Kvinder med ADHD kan have udfordringer med sociale relationer og føle sig anderledes eller som om de ikke passer ind. De kan have svært ved at opretholde nære venskaber eller romantiske forhold.
  • Senere diagnose: Mange kvinder med ADHD bliver først diagnosticeret i voksenalderen eller i forbindelse med deres børns diagnose, da deres symptomer ofte bliver overset i barndommen.

Terapi og støttende tiltag kan hjælpe med at organisere dagligdagen og opbygge mestringsevner.