Individuel terapi

IngeTylvadEkstra 0001 1

Hvad du kan bruge individuel terapi til

I Individuel terapi mødes du og jeg for at arbejde sammen om dine personlige og følelsesmæssige udfordringer. Målet med individuel terapi er at støtte dig i, at forstå og håndtere psykiske problemer, følelsesmæssige vanskeligheder, stress, eller andre livsudfordringer. Vi kan bl.a. arbejde sammen om at bearbejde traumer, angst, lavt selvværd, depression, eller problemer i dine relationer. Vi har fokus på, hvordan du kan udforske dine tanker, følelser og adfærd. Jeg vil sikre en støttende og fortrolig atmosfære, hvor du kan udtrykke dig frit og føle dig forstået. Jeg bruger forskellige terapeutiske tilgange og teknikker afhængigt af hvad vi arbejder, herunder gestaltterapi, narrativterapi, mindfulness, traumebehandling eller andre metoder. Du vil opnå øget selverkendelse, lære nye coping-strategier, forbedre relationer og træffe positive ændringer i dit liv. Du vil blive bedre i stand til at være i kontakt med dig selv, opnå mere ro og større livsglæde.

Hvad gestaltterapi

Gestaltterapi er en proces, hvor du arbejder på at skabe bevidsthed og selvaccept. Jeg støtter dig i at anerkende din virkelighed, som den ser ud lige nu, at tage ansvar for din egen eksistens, og blive mere hel gennem fuld åbenhed overfor følelser, sanser og tanker for, at du virkelig kan være til stede i livet med de muligheder, det giver. Hensigten er at opdage ”hvem du er” – hvordan er det, du handler, og hvilke konsekvenser har det – for dig selv og for andre – samt at opnå et naturligt ”flow” mellem følelser, sanser og tanker – for at kunne være i fuld kontakt med dig selv og med andre. Du og jeg mødes som ligeværdige, og jeg forholder mig ligefremt, ikke-tolkende og ikke-vurderende til dig. Jeg er optaget af, hvad der er din virkelighed. Du har lov at være, som du er til enhver tid. Dine tanker, adfærd og følelser tages for pålydende. Den vigtigste værdi for mig er, at ’alle gør altid, det bedste de kan’. Jeg er sikker på, at vi alle har gode grunde til at være som vi er, og gøre det vi gør.  Vi beskæftiger os med “hvad er” og arbejder med adfærd, som foregår “her og nu”. Erindringer eller barndommen inddrages kun i terapien i det omfang, at de påvirker hvordan du oplever og handler i dit liv nu.

selvvaerd