Individuel terapi

Individuel terapi hos Inge Tylvad
Individuel terapi hos terapeut Inge Tylvad

Hvad du kan bruge individuel terapi til

I Individuel terapi mødes du og jeg for at arbejde sammen om dine personlige og følelsesmæssige udfordringer. Målet med individuel terapi er at støtte dig i, at forstå og håndtere psykiske problemer, følelsesmæssige vanskeligheder, stress, eller andre livsudfordringer. Vi kan bl.a. arbejde sammen om at bearbejde traumer, angst, lavt selvværd, depression, eller problemer i dine relationer.  

Individuel terapi tilbyder en privat og personlig tilgang til at håndtere mentale og følelsesmæssige udfordringer. 

Her er 6 potentielle fordele ved individuel terapi:

1. Skræddersyet til individuelle behov:
 Individuel terapi giver dig mulighed for at arbejde direkte med mig for at identificere og udforske dine unikke udfordringer og mål. Jeg tilpasser tilgangen og teknikkerne for at imødekomme dine specifikke behov, hvilket kan føre til mere effektive resultater.

2. Fokus på personlig vækst:
Individuel terapi muliggør en mere intensiv og fokuseret indsats på din personlige udvikling og vækst. Jeg hjælper med at identificere mål og strategier for din personlige udvikling og støtter dig i  at implementere dem.

3. Dybdegående udforskning:
Vi kan bruge individuel terapi til at udforske dybere lag af dine tanker, følelser og livshistorie. Dette dybere niveau af forståelse kan bidrage til at identificere rødderne af problemer og styrke din selverkendelse.

5. Øget ansvarlighed:
Den individuelle karakter af terapi skaber et mere direkte forhold mellem dig og mig. Dette kan styrke din følelse af ansvarlighed over or din egen mentale sundhed og de mål, vi arbejder hen imod.

6. Fleksibilitet og tilpasning:
Jeg tilpasser terapiforløbet baseret på dine reaktioner og fremskridt. Dette niveau af tilpasning er lettere at opnå i individuel terapi, da jeg kan reagere mere dynamisk på dine behov og ændringer i din situation. Jeg bruger forskellige terapeutiske tilgange og teknikker afhængigt af hvad vi arbejder med herunder 
gestaltterapi, narrativterapi, mindfulness, traumebehandling eller andre metoder.

2. Fortrolighed og privatliv:
Individuel terapi giver dig mulighed for at dele følsomme eller private informationer uden frygt for dømmekraft fra andre. Dette skaber et rum, hvor du an være åben og ærlig omkring dine tanker, følelser og oplevelser uden at bekymre dig om konsekvenserne for dine sociale relationer. Vi har fokus på, hvordan du kan udforske dine tanker, følelser og adfærd. Jeg vil sikre en støttende og fortrolig atmosfære, hvor du kan udtrykke dig frit og føle dig forstået.

Du vil opnå øget selverkendelse, lære nye coping-strategier, forbedre relationer og træffe positive ændringer i dit liv. Du vil blive bedre i stand til at være i kontakt med dig selv, opnå mere ro og større livsglæde.

Du kan se mere hos Dansk Psykoterapeut Forening 

 

 

Hvad gestaltterapi

Gestaltterapi er en proces, hvor du arbejder på at skabe bevidsthed og selvaccept. Jeg støtter dig i at anerkende din virkelighed, som den ser ud lige nu, at tage ansvar for din egen eksistens, og blive mere hel gennem fuld åbenhed overfor følelser, sanser og tanker for, at du virkelig kan være til stede i livet med de muligheder, det giver. Hensigten er at opdage ”hvem du er” – hvordan er det, du handler, og hvilke konsekvenser har det – for dig selv og for andre – samt at opnå et naturligt ”flow” mellem følelser, sanser og tanker – for at kunne være i fuld kontakt med dig selv og med andre. 

Du og jeg mødes som ligeværdige, og jeg forholder mig ligefremt, ikke-tolkende og ikke-vurderende til dig. Jeg er optaget af, hvad der er din virkelighed. Du har lov at være, som du er til enhver tid. Dine tanker, adfærd og følelser tages for pålydende. Den vigtigste værdi for mig er, at ’alle gør altid, det bedste de kan’. Jeg er sikker på, at vi alle har gode grunde til at være som vi er, og gøre det vi gør.  Vi beskæftiger os med “hvad er” og arbejder med adfærd, som foregår “her og nu”. Erindringer eller barndommen inddrages kun i terapien i det omfang, at de påvirker hvordan du oplever og handler i dit liv nu.

selvvaerd