Therapy

Family therapy

Individuel terapi hos Inge Tylvad
Jeg har omfattende erfaring med familieterapi

Familieterapi

Familieterapi eller familieterapeutisk rådgivning, er en form for psykoterapi, der fokuserer på at hjælpe jeres familie med at forstå og løse jeres interne konflikter og udfordringer. Målet med familieterapi er at styrke familiens funktion, forbedre kommunikationen, og hjælpe jer alle sammen med at udvikle sunde relationer inden for familien. Familieterapi kan anvendes til en bred vifte af familiemæssige udfordringer, herunder konflikter mellem ægtefæller, forældre-teenager konflikter, forældre-børn konflikter, sammenbragte familie og skilsmisse.

En særlig gruppe af familier er de sammenbragte. Det kan være rigtig svært at elske andres børn som sine egne og det er svært men meget vigtigt at behandle alle børnene respektfuldt og kærligt med fokus på deres individuelle behov. Mange sammenbragte børn søger konflikter med deres stedforældre og det kan skabe en problematisk dynamik. Det er de voksne der er ansvarlige for at løse dette, og det kan vi arbejde med i terapien.

Her er nogle vigtige aspekter ved familieterapi:

 1. Systemisk tilgang: Jeg anvender en systemisk tilgang til at forstå, hvordan jeres adfærd og interaktioner påvirker hinanden og familien som helhed. Det betyder også at jeg lægger vægt på at det aldrig kan være en person, hverken voksen eller barn der skaber problemer. Det er det samlede system der skaber problemer.
  2. Identifikation af mønstre: Jeg hjælper med at identificere gentagne mønstre af adfærd og kommunikation, der kan bidrage til jeres problemer. Dette kan omfatte konfliktmønstre, rollefordeling, og uhensigtsmæssig kommunikation.
  3. Åbne og ærlige samtaler: Jeg vil opfordre til åbne og ærlig kommunikation i terapisessionerne for at give jer mulighed for at udtrykke jeres følelser og tanker på en tryg og støttende måde.
  4. Konfliktløsning: En vigtig del af familieterapi er at arbejde med konflikthåndtering. Jeg hjælper med at lære jer effektive måder at tackle konflikter og uenigheder på, frem for at eskalere dem.
  5. Styrkelse af relationer: Familieterapi sigter mod at styrke forholdet mellem familiemedlemmerne. Dette kan omfatte at opbygge tillid, øge forståelsen for hinanden og fremme kærlighed og støtte inden for familien.
  6. Ressource og redskaber: Jeg lægger vægt på at give jer ressourcer og redskaber, som I kan bruge uden for terapisessionerne til at forbedre jeres kommunikation og relationer.
  7. Inddragelse af alle familiemedlemmer: Familieterapi involverer normalt alle familiemedlemmer, uanset alder. Selv små børn kan inddrages i terapiprocessen på en måde, der er passende for deres alder og udvikling. Ofte er det også hensigtsmæssigt, at der er sessioner, hvor kun forældrene er til stede. Det er vigtigt at de voksne er et team i forhold til at skabe de rette rammer for familien.
  8. Langsigtet forandring: Målet med familieterapien er ikke kun at løse aktuelle problemer, men også at skabe varige ændringer i familiens dynamik og funktion.
1 7
Det kan være en kæmpe forandring i en familie at være i terapi sammen