Fortrolighed

IngeTylvad 0009

Respekt og fortrolighed

Respekt og fortrolighed er altafgørende for at skabe trygge og fortrolige rammer, hvor vi kan arbejde med det, der har størst betydning og måske er sværest for dig.

Tavshedspligt

Jeg har, med de undtagelser der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien.

Fremkommer der oplysninger i terapien vedrørende personer under 18 år, der giver grund til at antage, at pågældende barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, har jeg dog som psykoterapeut pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets opholdskommune.