Praktik

Mine smukke og kærlige hunde Pepsi og Bailey

Samtaler

Psykoterapi består af regelmæssige samtaler, hvor vi beskæftiger os med, hvad der er vigtigst for dig i dit liv lige nu. Vi har et samarbejde med fokus på dit liv, dine ønsker og drømme for fremtiden. Den tidsmæssige forløbsramme er meget individuel og kan være kortere eller længere, fra nogle uger op til flere år.

Rammen

Den tidsmæssige forløbsramme er meget individuel og kan være kortere eller længere, fra nogle uger op til flere år.
Vi aftaler terapiens rammer på forhånd, således at mål, tidsperspektiv, mødested og pris er fastlagt fra starten, men kan naturligvis, om nødvendigt, justeres efter fælles overenskomst. Den første gang former sig som en forberedelse til den egentlige terapi: Som klient får du mulighed for at opleve arbejdsformen og stille spørgsmål – og du vil blive spurgt om, hvorfor du søger terapi, hvordan din livssituation ser ud lige nu, hvilke forventninger du har til terapien etc. Samtalen sigter mod at afklare, om der kan etableres en arbejdsrelation, samt definere et mål for terapien.

Hvad det går ud på:

At støtte dig i at være opmærksom på, hvad du oplever og hvordan du handler. Denne opmærksomhed fører til selvforståelse - og til en viden om, at ændringer er mulige hvis du vil.


At hjælpe dig med at få levende og umiddelbar kontakt til dine egne personlige oplevelser, fremfor blot at tale om dem. At lette integrationsprocesse - at tage nye sider af dig selv til dig.


Du bliver støttet til, fuldt ud at opleve og anerkende nuet. Hvis fortiden skaber problemer for dig i nutiden, opfordres du til at "bringe din historie med herind" - at gøre fortidens billeder, holdninger og adfærd så nærværende som muligt, for at få et afklaret forhold til den.

Jeg arbejder i terapien helhedsorienteret - det betyder at jeg lægger vægt på både dine tanker, følelser og kropslige opmærksomheder. Derved vil du opleve mere mening, klarhed og handlekraft i dit liv.

Opmærksomhed og ansvarlighed er vigtige værktøjer i terapien. Opmærksomhed kan defineres som at være klar over, hvad man gør, og at vide, hvordan man har det med det.

Ansvarlighed er, at stå ved sig selv - at stå ved for eksempel sine følelser og indse at det er mig, der føler sådan, også når det ikke passer med hvordan man burde være.