Ungeterapi

ungeproblemer

Ungeterapi

Som ung kan der være mange grunde til at søge terapi. Det kan både være reaktioner på voldsomme begivenheder i dit liv, men der kan også være mange andre grunde. Ungdommen er en vigtig, turbulent, kontrastfuld, spændende men også krævende og sårbar periode i livet. Mange unge oplever store krav og har høje forventninger til sig selv.

De fleste unge oplever større eller mindre kriser relateret til selvværd, stress, relationer, overtænkning, depression eller andet. Mange unge er begyndt at mistrives og få angst.
Det kan derfor ind imellem være nødvendigt med professionel støtte og sparring, for at finde fodfæste og lære at navigere i denne foranderlige og intense periode af livet

Arbejde med unge, der oplever livet problematisk og vanskeligt, er det områder jeg har størst erfaring med. Jeg har arbejdet 7 år hos tuba – en organisation som tilbyder terapi til unge mennesker som er vokset op i alkoholiseret hjem og har haft terapeutiske forløb med mere end 150 unge.

Ungeterapi kan være en værdifuld ressource for unge, der står over for udfordringer og har brug for støtte. Det giver dem mulighed for at arbejde på at forbedre deres mentale sundhed, lære værdifulde coping-færdigheder og håndtere de udfordringer, der er en naturlig del af ungdomsårene.

Her er 9 vigtige punkter om ungeterapi:

1. Målrettet mod unge: Ungeterapi er designet specifikt til målgruppen af unge i aldersgruppen mellem tidlige teenageår til tidlig voksenalder.

2. Fortrolighed: Jeg sikre et fortroligt og sikkert miljø, hvor den unge kan føle sig trygge ved at dele deres tanker, følelser og bekymringer. Dette er især vigtigt for at opmuntre ærlighed og åbenhed. Dette betyder også at jeg ikke informere forældrene om hvad vi taler om.

3. Forståelse af udviklingsstadier: Jeg tager hensyn til de typiske udviklingsstadier og udfordringer, unge går igennem. Dette inkluderer at håndtere identitetsdannelse, udforskning af uddannelses- og karrieremuligheder, forhold til jævnaldrende og forhold til forældre.

4. Fokus på specifikke problemer: Ungeterapi kan være målrettet mod specifikke problemer, som unge kan stå over for, såsom angst, depression, spiseforstyrrelser, misbrug af stoffer eller alkohol, skoleproblemer, konflikter med forældre eller lavt selvværd.

5. Familieinddragelse: I nogle tilfælde kan familieinddragelse være en del af ungeterapien, især når familiemæssige problemer eller konflikter spiller en væsentlig rolle i unges udfordringer. Dette sker først efter aftale med den unge om hvad der skal tales med familien om.

6. Mangfoldighed og kulturel sensitivitet: Jeg er opmærksom på og respektfuld over for kulturelle og mangfoldighedsfaktorer, der kan påvirke unges oplevelser og udfordringer.

7. Kortsigtede og langsigtede mål: Jeg arbejder altid sammen med den unge for at identificere kortsigtede og langsigtede mål for terapien. Dette kan hjælpe med at måle fremskridt og opnå positive resultater.

8. Hvornår har en ung brug for terapi: Hvordan er den unges trivsel generelt – venner, humør, familierelationer, fritidsaktiviteter, indelukkethed osv. Har dit barn ændret meget på sin adfærd? Har dit barn har givet udtryk for, at det har brug for at tale med nogle udenfor familie og omgangskreds? Hvis du er ung, kan du reflektere over: Hvor længe du har oplevet at være trist/ensom/vred eller lignende? Om du oplever, at din “mistrivsel” påvirker din uddannelse, fritidsaktiviteter, relationer osv.? Om du har brug for at tale med en, der ikke kender dig privat?

9. Den indledende samtale i et “unge-terapiforløb” kan både foregå med og uden forældrene, alt efter hvad den unge selv ønsker.

IngeTylvad 0007 scaled