Angst

1 5
At leve med angst kan være invaliderende. Du kan blive angstfri

Vigtigt at vide om angst

Frygt er en naturlig følelse ligesom vrede, væmmelse, overraskelse, Tristhed og glæde. Vores følelser er vigtige for os. De fortæller os om vores omgivelser og hvordan det er passende at reagerer på det, der sker. Følelserne hjælper os med at gøre os opmærksomme på vores behov og dermed overleve. Man kan sige at følelserne er et kompas eller et navigationssystem der hjælper og med at finde den rette vej.

  • Vrede springer frem for at hjælpe, når vi bliver udsat for grænseoverskridende adfærd eller truet
  • Væmmelse fortæller når der er noget skal vi ikke tage til os, eller tage ind
  • Overraskelse gør os opmærksomme på at der er noget nyt vi skal tage stilling til
  • Tristhed hjælper os med tilbagetrækning, når vi er fysisk eller psykisk såret. Det hjælper os også til at søge omsorg hos os selv og andre.
  • Glæde er det vi føler, når vi oplever noget godt, og når der ikke er brug for de andre følelser

  • Frygt er en naturlig reaktion på noget, der opleves som farligt. Frygt sikrer, at man reagerer instinktivt og dermed hurtigt, når man føler sig truet. Kroppen og psyken gør klar til kamp flugt eller flugt

Men nogle oplever frygt i situationer, der ikke i sig selv burde udløse frygt – fx hverdagssituationer som at købe ind eller tage med bussen. Her er frygtreaktionen er ude af proportion med den reelle fare. Det er her vi taler om angst. Et andet eksempel er at blive angst i nye situationer eller sammen med nye mennesker også kaldet socialangst. 

Der er mange grader af angst. Lige fra let nervøsitet til svære anfald af panik, hvor man er overbevist om, at man skal dø. Angst kan føles som en lammende fornemmelse, der går så meget ud over livskvaliteten, at man ikke kan føre et normalt liv.

Ved generaliseret angst er angsten til stede mere eller mindre hele tiden, men med svingninger i intensiteten. Den kan også opstå som et lyn fra en klar himmel som ved panikangst. Det kan være så skræmmende at man kan blive angst for angsten. For mange med angst føles det som om, at det er noget der komme udefra og overtager deres psyke og krop, helt uden at de selv har mulighed for at kontrollere det. Det er selvfølgelig skræmmende og invaliderende. Mange reagere med at begrænse deres tilværelse for at undgå det der udløser angsten. 

Ofte tales der om angst som om det er en sygdom der kommer helt uden grund og blot rammer tilfældigt. Sådan er det ikke. Angst kommer, når du ikke er i kontakt med dig selv, ikke mærker dig selv og når du ikke bruger dine følelser til at forholde dig til omverdenen og dine behov. Når du ikke bruger dine følelser til at navigere, bliver alting skræmmende. Din angst holder op når du begynder at mærke og acceptere dine følelser.

Det kan jeg hjælpe dig med.

1 5
Du bliver angst når du ikke mærker dig selv