Angst

Angst
At leve med angst kan være invaliderende. Du kan blive angstfri

Vigtigt at vide om angst

Frygt er en naturlig følelse ligesom vrede, væmmelse, overraskelse, Tristhed og glæde. Vores følelser er vigtige for os. De fortæller os om vores omgivelser og hvordan det er passende at reagerer på det, der sker. Følelserne hjælper os med at gøre os opmærksomme på vores behov og dermed overleve. Man kan sige at følelserne er et kompas eller et navigationssystem der hjælper og med at finde den rette vej.

    • Vrede springer frem for at hjælpe, når vi bliver udsat for grænseoverskridende adfærd eller truet
    • Væmmelse fortæller når der er noget skal vi ikke tage til os, eller tage ind
    • Overraskelse gør os opmærksomme på at der er noget nyt vi skal tage stilling til
    • Tristhed hjælper os med tilbagetrækning, når vi er fysisk eller psykisk såret. Det hjælper os også til at søge omsorg hos os selv og andre.
    • Glæde er det vi føler, når vi oplever noget godt, og når der ikke er brug for de andre følelser

    • Frygt er en naturlig reaktion på noget, der opleves som farligt. Frygt sikrer, at man reagerer instinktivt og dermed hurtigt, når man føler sig truet. Kroppen og psyken gør klar til kamp flugt eller flugt

Men nogle oplever frygt i situationer, der ikke i sig selv burde udløse frygt – fx hverdagssituationer som at købe ind eller tage med bussen. Her er frygtreaktionen er ude af proportion med den reelle fare. Det er her vi taler om angst. Et andet eksempel er at blive angst i nye situationer eller sammen med nye mennesker også kaldet socialangst. 

Der er mange grader. Lige fra let nervøsitet til svære anfald af panik, hvor man er overbevist om, at man skal dø. Det kan føles som en lammende fornemmelse, der går så meget ud over livskvaliteten, at man ikke kan føre et normalt liv. Er det generaliseret, er det til stede mere eller mindre hele tiden, men med svingninger i intensiteten. 

Den kan også opstå som et lyn fra en klar himmel som ved panikangst. For mange føles det som om, at det er noget der komme udefra og overtager deres psyke og krop, helt uden at de selv har mulighed for at kontrollere det. Det er selvfølgelig skræmmende og invaliderende. Mange reagere med at begrænse deres tilværelse for at undgå det. 

Ofte tales der om det, som om det er en sygdom, der kommer helt uden grund og blot rammer tilfældigt. Sådan er det ikke. Det kommer, når du ikke er i kontakt med dig selv, ikke mærker dig selv og når du ikke bruger dine følelser til at forholde dig til omverdenen og dine behov. Når du ikke bruger dine følelser til at navigere, bliver alting skræmmende. Din angst holder op når du begynder at mærke og acceptere dine følelser.

Hvis du vil have hjælp til at slippe af med angst så book en tid her.

Her er 3 måder du selv kan øve dig i at blive bedre til at mærke dig selv. 

1.    Flere gange om dagen – tag dig tid til at sidde og mærke din fødder i et par minutter

2.    Et par gange om dagen mærk forskellige dele af din krop og slut med maven. Kan du mærke tristhed, vrede eller glæde. Lad dig selv mærke det lidt. 

3.    Meditation er noget af det bedste mod angst hvis du kan finde ro i det og hvis du kan være i kontakt med sin krop. Du kan bruge en guided meditation – gerne en body scan. Her er et eksempel. 

 

Få mere viden om angst på Sundhed.dk eller bedrepsykiatri.dk

Angst
Du bliver angst når du ikke mærker dig selv