Selvværd

Hvis du er kommet ud af din barndom med lavt selvværd – så kan det ændres!
selvvaerd

Selvværd

Hvis du skulle vurdere dit selvværd på en skala fra 0-10 hvad ville du sige?

Når jeg arbejder med mennesker, der lider med lavt selvværd, starter vi ofte med at tale om forskellen på selvtillid og selvværd. Denne fine illustration af familieterapeuten Jesper Juul er et godt bud på dette

selfesteem
Selvtillid er det vi ved (eller tror), vi kan. Illustreret med, at det kan bruges til at stive sig selv af med. Selvværd har en helt anden essens. Det er nærmere det, at være sikker på at – Jeg er ok – eller en fornemmelse af værdi, bare fordi man er til…

Illustrationen er fin, fordi den viser at det er muligt at have højt selvtillid og lavt selvværd. Det er min erfaring at det ofte er det mennesker med lavt selvværd prøver – at stive sig af med at være rigtig dygtig måske endda den bedste. MEN det er kun udadtil, at alting kører. Indvendigt kører kun en indre kritikker, der måske kan dulmes af stjernepræstationerne en kort tid og denne person vil nok konstant føle et kæmpe pres om at lykkedes hele tiden. Men uanset hvor meget der kæmpes så ændre det ikke på situationen for selvværdet ændrer sig ikke af det.

Jeg møder også, især unge, som har både lav selvværd og lav selvtillid.

Det er også et rigtig svært sted at være, fordi det kan være selvforstærkende. Jeg kan ikke noget, så jeg dur ikke, jeg dur ikke og kan heller ikke noget. Men egentlig er problemet det samme, som at have lavt selvværd og høj selvtillid for selvtilliden bliver først ægte, når den understøttes at et sundt selvværd. 

Jan Tønnsvang beskriver forholdet mellem selvværd og selvtillid lidt mere kompleks, men han har en vigtig pointe. Han definerer selvværd på denne måde:

Selvværd = selvtillid + selvfølelse, Det Jesper Juul beskriver som selvværd kalder han altså selvfølelse. 

Mere præcist definerer han selvfølelse, som vores evne til at mærke eller føle os selv og ikke mindst hvordan vi følelsesmæssigt forholder os til det, som vi på denne måde opdager om os selv – det er i høj grad en indre styret proces – men den foregår ikke fuldstændig uafhængig af omgivelserne. Begrebet om “selvfølelse” relaterer sig umiddelbart til begrebet “empati”, det vil sige evnen til at kunne sætte sig i et andet menneskes sted. I takt med, at et menneske udvikler sin “selvfølelse,” udvikles evnen til empati også. En forudsætning for, at man kan forholde sig empatisk forstående overfor andre mennesker, er, at man er i stand til at mærke og forholde sig til sig selv.


Det er en vigtig pointe, fordi jeg føler mig sikker på, at man kan styrke sin selvfølelse og dermed sit selvværd ved at være empatisk overfor sig selv og ved at andre er empatisk overfor en. 

Med andre ord – for at få et bedre selvværd skal man mærke og acceptere sig selv. Man skal behandle sig selv omsorgsfuldt og kærligt. 

Kan du genkende lavt selvværd og sundt selvværd?

Sundt selvværd

Lavt selvværd

Tænker jeg er ok, du er også ok

Tænker jeg er ikke ok – du er ikke ok, eller jeg er ikke ok – du er bedre

Hviler i sig selv og stoler på sig selv

Tvivler på sig selv og søger bekræftelse

Er uafhængig

Har svært ved at være selv

Forholder sig til sig selv indefra og ud. Hvad mener jeg og hvad føler jeg. Står ved egne behov. Føler indre kompas

Forholder sig tilsig selv udefra og ind.                          Vil regne ud hvad andre mener om dem. Tilsidesætter egne følelser og behov

Føler sig automatisk betydningsfuld og forventer respekt fra andre

Føler sig betydningsløs og forventer andre er ligeglade med dem eller ikke kan lide dem

Acceptere egne fejl og lærer fra dem

Frasiger sig egne fejl eller bebrejder sig selv voldsomt. Lære dermed ikke af fejl.

Har en naturlig respekt for andre

Er ofte vred eller misbilligende overfor andre

Bliver ofte ikke jaloux 

Bliver let jaloux

Jeg kan hjælpe dig med at få et sundere selvværd

 

1 6selvvoerd